Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING RIJSCHOOL KOOL

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Rijschool Kool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rijschool Kool, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rijschool Kool verstrekt. Rijschool Kool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw geboortedatum

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM RIJSCHOOL KOOL GEGEVENS NODIG HEEFT

Rijschool Kool verwerkt uw persoonsgegevens om contact (via telefoon of WhatsApp) met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch of via WhatsApp onverhoopt niet bereikt kunt worden. Het plaatsen van je naam en foto op onze social media accounts, uitsluitend na jouw toestemming. Daarnaast kan Rijschool Kool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG RIJSCHOOL KOOL GEGEVENS BEWAART

Rijschool Kool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Rijschool Kool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Rijschool Kool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden door Rijschool Kool niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De bijgehouden gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Rijschool Kool maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschool-kool.nl. Rijschool Kool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Rijschool Kool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijschool Kool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rijschool Kool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier middels de link hieronder. Rijschool-kool.nl is de website van Rijschool Kool Culemborg. Rijschool Kool is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Johanna Naberstraat 70, 4105 EK, Culemborg

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66795141

Telefoon: 0345-515196

Berichten en vragen kunt u sturen via ons contactformulier